Hurufilik Nedir ?

Hurufilik; ebced ve batın ilmiyle alakalı bir şeydir. Şeydir diyorum çünkü ne olduğu birçok kesimde tartışma konusudur.


Bugün siz değerli okurlarımıza nedir ne için kullanılır ve ne işe yarar anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan direk konumuza geçelim.

Hurufilik

?

Hurufilik; ebced ve yle alakalı bir şeydir. Şeydir diyorum çünkü ne olduğu birçok kesimde tartışma konusudur. Kimisine göre Hurufilik bir din, kimisine göre mezheptir, kimi insan için bir tarikattır. Bu konu üzerinde belirli bir fikir vardır ki oda Hurufilik harflerle ilgili olduğudur. Hurufilik Türkçe harfler kelimesinden türemiştir. Hurufilik konusunda asıl nokta kutsal metinlerden, harflerden ve kelimelerdeki sayılardan, kelimelerin sırası ve diziliminden anlamlar çıkartmaktır. Metne ebced hesabı ile yaklaşıldığında aslında metinde bahsedilmeyen düz anlamından uzak imalar ile ilgilenen bu “akım” numaroloji ile ilişkilendirmek doğru değildir.

Tarihi ve Çıkış Noktası

Bu akımın geçmişine bakıldığında islam öncesi bir tarihte Yahudi kabalizmi olarak ortaya çıkmıştır, islam tarihinde mezhep olarak görülmüş Azerbaycan, iran gibi komşu ülkelerle Türkiye’de on dört, on beşinci asırlarda altın çağını yaşamıştır. Hurufilik akımının islam’da yansımaları sahabelere kadar dayanmaktadır. Günümüzde Kuran’ın sırrını çözdüğünü söyleyen kişiler vardır, bu kişiler bu akım yardımıyla bu sırra ulaşsalar da bu akımın mezhebine mensup değillerdir.Fazlullah Esterabâdî Efendi bu akım konusunda bir hareket başlatmış ve yaşamı boyuncu önderlik etmeye çalışmıştır. Kesin bir bilgi olmasa da 1339 doğduğu ve 1394 yılında öldüğü düşünülmektedir.

Mezhep olarak görüşleri nelerdir?

Bu akım dinimizde bir mezhebe dönüşmüştür. Bu mezhebe göre, Muhammed son peygamberdir, dinler tarihinde bilinen her peygamber kendisinden önce gelen peygamberin sırlarını anlamaya, çözmeye çalışmıştır, Hz. Muhammed son peygamber olduğundan kendinden önceki peygamberlerin bildiklerini anlamlandırabilecek anahtara sahiptir, bu anahtar Kuran’dır, Kuran ile istenilen sırrın kapısı açılabileceğini düşünmektedirler.


Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Yorumları okudum internette bayaa araştırdım artık karar verdim İsmail hocama bağlama büyüsü yaptıracağım ulaştım kendisine çok yoğun olduğu için haftaya alacak işlemimi hocam size güveniyorum inşallah sonucuda paylaşacağım burdan.