Babam Kebirzâde Hacı Mehmet Efendi 1338/1920 yılında Hatay’da doğdu. Babam ilk tahsilini babasınında ders okuttuğu Zincirli Medresesi’nde tefsir, hadis ve fıkıh okuyup Temmuz 1376/1956’da icâzet almıştır. Daha sonra babasından üç yıl süreyle hadis eğitimi aldı. Kasım 1382/1962’de babasından da icâzet aldıktan sonra hocalık görevine nail oldu. Benimle birlikte iki farklı talebesine icâzet verdi. Babamın uzun müddet esîr-i firaş rahatsızlığı sebebiyle bana el vermiş ve onun yolundan gidebilmem için ilminin gizini Allah’ın izniyle bana açmıştır. Zilhicce 1411 yılında aralarında benim de bulunduğum 14 kişilik gayriyat-i muslim ile birlikte Haremeyn ruûsuna nâil olduk. Ömrünü Hz. Muhammed S.A.V. buyruklarını ümmeti müslüman’a hasıl etmek için adamış olan babam Kebirzâde Hacı Mehmet Efendi hicrî Cemaziyelahir 1415/1994 yılında hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kabri hala Hatay’ın Kumlu ilçesinde yer almaktadır. Ben de babamdan aldığım el ve verdiğim sözle Hz. Muhammed S.A.V. in buyruklarını yerine getirerek dertlerinize deva dağıtmaya Allah’ın izniyle çalışmaktayım.