Vefk Nedir, Ne için Kullanılır

Vefk, tevafuk kelimesinin kökünden türetilmiştir. Tesadüf; rast gelme, kendiliğinden olma, tedbirsiz meydana gelmek demektir.Tevafuk; birbirine uygun olmak, muvafık olan, düzenli biçimde birbirine uygun olmak anlamlarını taşır.Her iki kelime zıtlıkları ile birbirlerini tarif ederler.  Günlük hayatta tesadüf kelimesini çok kullanıyor olmamıza rağmen, gerçekte tesadüf diye bir şey yoktur, tevafuk vardır. Yaratılışta ve devam eden hadiselerdeki pek çok noktadaki benzerliklerin tamamı aslında tesadüf değil, tevafuktur.Başımıza gelen bazı olaylar karşısında çoğu kez şaşırır, hayrete düşer veya hataya düşer kendimizi bir şey sanmaya başlarız.  Halbuki başımıza gelen olaylar sadece kaderin kesiştiği noktada bir tevafuktur.Vefk; bir sorunun giderilmesi için ya da istenen bir hedefe ulaşmak için gerekli enerjinin bir noktadan alınıp diğer bir noktaya transferini, ruhani varlıklar aracılığıyla mümkün kılan, kişiye özel en tesirli dua şekillerinden birisidir.Vefk; uygun gelme, uyma, mutabakat, muvafık olma, işi iyi gitme anlamındadır. Dini anlamı ise “etkili tesirli dua” anlamına gelmektedir.

VEFK NASIL YAPILIR

Vefk; bir dörtgen içine birbirlerini kesen doğruların arasında meydana gelen dörtgenlere, belirli bir zamanda ve belirli şartlarla belli kurallara göre sayılar, harfler ve kelimelerin yazılmasıyla meydana gelen şekilde yapılır. Üçgen ve daire şeklinde olanlarda vardır ancak çok nadir olarak kullanılırlar. Vefk yapan hocalar ayrıca Ateş, Toprak, Hava ve Su gibi element sınıflarını da vefkleri tarif etmek için kullanırlar. Vefklerde ki Ateş, Hava ve Su ve Toprak elementleri vefkin yapılış şeklinin değiştirilmesiyle ve amacına göre yapılır. Vefk’lerin sütun ve satır hane toplamları eşit olmak zorundadır. Vefkler nereden toplanırsa toplansın aynı sayıyı vermektedir. Hane toplamları eşit olmazsa yanlış bir vefk yapılmıştır. Vefkler 3’lü ve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11’li olmak üzere yapılabilirler.3’lü (ZUHAL) Satürn4’lü (EL-MÜŞTERİ) Jüpiter5’li (EL-MERİH) Mars6’lı (ES-SEM) Güneş7’li (EZ-Zühre) Venüs8’li (UTARİD) Merkür9’lu (EL-KAMER) Ay10’lu ve 11’li vefkler ise 7 yıldızın dışında bir etkiye sahiptir.Vefkin çalışması için çok zor şartlar ve kurallar vardır. Bunlar rastgele çizilmekle meydana gelmezler, bir dizi hesap gerektirir. Bu sebepten ötürü vefk yapan hocadan yardım almak gerekir. İmam-ı Gazali 3’lü vefki kadınların doğum anını hızlandırmak, kolaylaştırmak için, 7’li vefki hafızayı kuvvetlendirmek için kullanırdı.Arapça alfabedeki her harfin sayısal bir yükü vardır. Yani Arapçada her harf bir rakamla eş değerdir.Bundan istifade edilerek çeşitli hesaplamalar yapılır. İşte yapılan bu hesaplara Ebced Hesabı denmektedir. Alfabe düzeninin her bir harfinin bir rakama eş değer gelmesi özelliğinden faydalanan Müslümanlar, bunu çeşitli sahalarda kullanmaktadır. Vefk’te de Ebced hesabı kullanılır ve işlemler bu hesaplamalar üzerinden yapılır. Kişiye ve amaca özel hazırlanan Vefklerde kullanılanlar çoğunlukla Kur’an-ı Kerim ayetleri, istenilen şey ve Allah’ın (C.C.) isimleridir. Bazı özel durumlarda kişi ve şahıs isimleri de eklenerek Esma ul Hüsna, Ayetler, Sayılar ve birçok kelimelerde kullanabilmektedir.Vefk yapabilmek için öncelikle ebced ilmini, burçların neler olduğunu, tüm burçların özelliklerini, günler ve geceleri, burçların birbirleriyle olan dostluk ve düşmanlık durumlarını, yıldız saatlerini, yıldızların tütsülerini, günlerin ve gezegenlerin görevlilerinin isimlerinin neler olduğunu ve vefkin derecelerinin hizmetlilerinin isimlerini bulma metodunu ve en önemlisi havas ilmini bilmek gerekmektedir. Aksi takdirde vefk amacına ulaşamayacaktır.