TILSIM NEDİR? TILSIM HAKKINDA MERAK EDİLENLER?

Tılsım: Gizemli bir kuvvet taşıdığına, insanları koruduğuna veya uğur getirdiğine inanılan, tabiat veya insan eseri olan birtakım sırlar sakladığına inanılan nesnelerin tamamıdır. Tılsımları bizzat kişiler üzerlerinde taşıyabildikleri gibi, etki etmesi istenen yerlerde bulundurulabilirler ancak tılsımın işe yaraması için buna da gerek yoktur. Tılsım yapan medyumlar tarafından uzaktan yaptıracakları tılsımlarda kişileri amaçlarına ulaştırabilecektir. Bir konuda yardım isteyen kişilerin her biri için özel olarak yapılan tılsımlar kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Her bir kişi için amaç aynı olsa dahi farklı metaller ve kağıtlar kullanılabilmektedir. Bazı muskaların kullanıldığı görevler için de tılsım denilebilmektedir. Aynı şekilde muskanın görevini üslenebilecek tılsımlar, tılsımın görevini üslenebilecek muskalar mevcuttur.

Tılsım nasıl etki eder

Tılsımın etkili olabilmesi için özellikle tabiattaki bazı güçlerle ilişki kurulmasına ve uğurlu bir zamanda yapılmasına gerekmektedir. Bu uğurlu zamanlar kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Bu yüzden bu zamanları tespit edip doğru zamanda doru hareketi yapabilecek tılsım yapan hoca ile konuşmanız daha doğru olacaktır.İbn Hazm bu konudaki gözlemlerinde “Tılsım, eşyanın tabiatını değiştirme ve gözbağcılık değildir” demiştir. İbn Hazm in açıklamasına göre tılsım, “Allah Tealâ’nın bizlerin kullanması için verdiği bir güçlü dua aracıdır. Soğuğun sıcak ile ve sıcağın soğuk ile giderilmesi gibi, Allah Tealâ bu tılsımlar vasıtasıyla başka bazı güçleri ortadan kaldırır ya da başka bazı kuvvetleri ortaya çıkarır.”Semavî güçlerle dünyevî güçler arasındaki denge ve ilişki doğru bir biçimde oluştuğu zaman, tılsım yapan hocaların tarafından yapılan tılsım olumlu sonuç verir. Bu denge konusuna şöyle örnek verebiliriz; “Mıknatısın demiri, kehribarın saman çöpünü çekmesi ve sirkenin ittiği taş örneklerinde olduğu gibi. Bu taş, içinde sirke bulunan kaba sarkıtıldığı zaman kaba girmez aynı kutuplarda ki mıknatıs gibi dışına kaçar. Keza yağmur çeken taş da buna örnektir ki, bu taş Türkler arasında çok iyi bilinir.”Kur’an-ı Kerîm ve Hadis-i Şerif’ler, Allah’ın iradesi dışında hiç kimsenin kimseye fayda veya zarar vermeyeceğini defalarca vurgulamıştir, tılsımı yapan kişide olağanüstü bir güç bulunduğunu reddetmiş ancak Allahın izniyle gerçekleşeceğini vurgulamıştır.