Tılsım dinimizce varlığı kabul edilen ve kullanımı caiz olan doğa üstü güçleri bulunan ve doğa üstü gücü olan varlıkların bir kısmının belirli miktarda kontrolünü sağlayan içinde bir sırlar bütünü bulunan esrarengiz nesnelere verilen addır. Genel olarak metal bir kutu içerisinde boyna asılan tılsımlar birçok farklı amaçlar için kullanılırlar. Kullanım alanları çok geniş olduğundan farklı isimler ile anılırlar.Vefk ve muska buna birer örnektir. Her amaç için kullanılabilir olan tılsımlar dinimizce sakıncalı nesneler değildirler. Farklı amaçlarla yapılırlar ve farklı isimler alırlar. Bir kişiyi koruma amaçlı yapılmışsa muska ismini alırlar. Bir amaca ulaşmak adına kullanılırlarsa vefk adını alabilirler. Ancak tılsımların amaca ulaşmak için kullandıkları tek yöntem vefk değildir. Havas ilmini kullanarak bu amacına ulaşan tılsım ebced hesabı kullanılan tüm yöntemlerde kullanılabilirler. Havas ilminin altında bulunan 7 daldan her birinde ayrı ayrı işlemler uygulana bilinen tılsım işini incelikleriyle öğrenmek oldukça önemlidir.Tılsım yapımı konusunda az bir miktar bilgisi olabilir insanların bu yarım yamalak bilgi ile yapmaya kalkmak çok tehlikeli bir durumdur. Tılsımların güçleri ile medyumlar bazı varlıkları kontrol edebilmektedirler. Yaptığınız tılsımın amacını, yapılış tarzını, kısaca her detayını bilmeden ben yapıyorum ya da yapacağım diyerek ortaya atılmak doğru bir karar değildir. Şayet yapılırsa başınıza daha büyük dertler açabilir.

Tılsım Bir Muskamıdır ?

Cevşen ve muska olarak bilinen çeşitler insanları koruma amacıyla boyna asılan nesnelerdir. İçerisinde bazen özel sureler, dualar bazen ise sıradan herkesin bildiği sureler yada dualar olur. Bazen kişilere özel olarak dualar yazılır ve muskanın içine konularak kişiye taktim edilir. Bunlar ile kişiler kendilerini doğa üstü güçlere karşı korurlar. Vefk ve benzeri diğer işlemler içinde gene tılsım denilebilir. Çünkü o işlemlerde bir kâğıda ya da deri parçasına yazılarak katlanır, o şekilde kişiye taktim edilir. O tür tılsım çeşidi ise amaca hizmet eden araçlar kapsamına girmektedir. Tılsım yapımı için havas ilmine ihtiyaç vardır. Havas ilmi ile kuranın saklı yüzüne bir bakış atılır ve gerekli şeyler yapılarak amaca ilerlenmesi sağlanır.