• Vefk nedir?

    Vefk Nedir ?

    Vefk nedir ? Vefk yazılırken mürekkep kullanıldığı gibi birçok farklı yazım malzemesi kullanılabilir. Vefkin yazıldığı ortam deri, kâğıt, karton

  • Koruma vefki

    Koruma Vefki

    Koruma vefki özel bir konuda başarıya ulaşmak, belirli bir konuyu kontrol altına almak amacıyla yapılmasının yanı sıra genel bir koruma amacıyla da yapılırlar.