Hakkımda

Babam Kebirzâde Hacı Mehmet Efendi 1338/1920 yılında Hatay’da doğdu. Babam ilk tahsilini babasınında ders okuttuğu Zincirli Medresesi’nde tefsir, hadis ve fıkıh okuyup Temmuz 1376/1956’da icâzet almıştır. Daha sonra babasından üç yıl süreyle hadis eğitimi aldı. Kasım 1382/1962’de babasından da icâzet aldıktan sonra hocalık görevine nail oldu. Benimle birlikte iki farklı talebesine icâzet verdi. Babamın uzun müddet esîr-i firaş rahatsızlığı sebebiyle bana el vermiş ve onun yolundan gidebilmem için ilminin gizini Allah’ın izniyle bana açmıştır. Zilhicce 1411 yılında aralarında benim de bulunduğum 14 kişilik gayriyat-i muslim ile birlikte Haremeyn ruûsuna nâil olduk. Ömrünü Hz. Muhammed S.A.V. buyruklarını ümmeti müslüman’a hasıl...

Read More