Cin Türleri

Birçok kişinin merak ettiği ancak sormadığı, soramadığı, sormaktan çekindiği bir konuya değineceğiz ve bu konuda sizlere bilgi vereceğiz. Evet, bu yazımız cin türleri ve cin sınıfları hakkında olacak. Ama öncesinde cin nedir, açıklamasını yapalım sonrasında konumuza girelim. Cin nedir? Cinler dumanı olmayan saf ateşten yaratılmış canlılardır. Yaratılışları insanlık öncesine kadar dayanmaktadır, genel yapıları itibari ile insanlara zarar verme ihtimalleri bulunduğundan dolayı dünyamız üzerinden perdeler arkasına itilmiş ve normalde insanları göremeyeceği bir alemde yaşamaya devam etmişlerdir. İnsanlarda olduğu gibi cinlerde de dişi ve erkek olarak cinsiyet vardır, erkek cinlere “Hubs” dişi cinlere ise “Habais” denilmektedir. İnsanlarda olduğu gibi cinlerinde isimleri...

Read More