Etiketler: hurufilik ebced hesabi

Gizli İlimler

Gizli İlimler

HURUFİLİK NEDİR?

Bu akımın geçmişine bakıldığında İslam öncesi bir tarihte Yahudi kabalizmi olarak ortaya çıkmıştır, İslam tarihinde mezhep olarak görülmüş Azerbaycan, İran gibi komşu ülkelerle Türkiye’de on dört, on beşinci asırlarda altın çağını yaşamıştır.