büyüden korunma vefki

  • Koruma vefki

    Koruma Vefki

    Koruma vefki özel bir konuda başarıya ulaşmak, belirli bir konuyu kontrol altına almak amacıyla yapılmasının yanı sıra genel bir koruma amacıyla da yapılırlar.