BÜYÜ NEDİR?

İnsanlık tarihi kadar uzun bir geçmişe sahip olan büyü ilmi, ilk insandan günümüze kadar farklı yönde evrilerek her kültürde karşımıza çıkmaktadır. Bugün en bilinen anlamı ile medyumların, doğaüstü, paranormal ve mistik metodlardan yararlanarak, doğal dünya akışında değişiklikler yapabildiği öne süren uygulamaların genel adı olarak bilinmektedir. Alanında uzman medyumlar tarafından gerçekleştirilen büyü çeşitleri her kültürde olduğu gibi her dinde de farklılık göstermektedir.Gerek uygulanış yöntemi bakımından gerek okunan dualar bakımından gerekse kullanılan malzeme bakımından, aynı isme sahip büyü çeşitleri her dinde veya aynı coğrafyada yaşayan farklı kültürlerde farklı farklı biçimlerde uygulanabilmektedir. Zengin olmak, başarılı olmak, sevdiğine kavuşmak, sıkıntılardan arınmak gibi çeşitli istekler doğrultusunda, medyum tarafından gerçekleştirilen bu ritüellerde, büyülü sözcükler, çeşitli malzemelerden hazırlanmış karışımlar, büyü içerikli yazılar ve büyülü semboller çizerek, büyünün çeşidine göre altın ve gümüş bileşenli malzemelere de yer veren medyumun büyünün güçlülüğünü arttırmak adına bazen keçi kurban etme durumu da bulunmaktadır. Hayvan kanı, hayvan yağı ve hayvan uzvuna da yer verilen bazı çalışmalar bulunmaktadır.

BÜYÜ YAPAN MEDYUMLAR

Günümüzde büyü ile uğraşan kişiler genelde büyücü, büyü yapan medyumlar olarak anılmaktadır. Kırsal kesimlerde çoğunluklu olarak büyü yapan kişiler “hoca” olarak nitelendirilmektedir. Orta Çağ’dan günümüze gelen ve günümüzde hala kullanılan pek çok büyü çeşidi bulunmaktadır. Bu tür büyülerin Orta Çağ’da yaygınlık göstermesi ve bugüne kadar ufak değişikliklere maruz kalarak gelmesinin en önemli sebebi, dönemine göre yoğun çalışmalar sonucu ortaya çıkarılmış ve bozulması oldukça zor ve zahmetli olan çalışmalar olmasıdır.Bugün tam manasıyla toplumlara göre büyüleri sınıflandırmak oldukça zordur, hatta zorluktan ziyade neredeyse imkansızdır. Günümüzde ne kadar büyü çeşidi vardır sorusuna verilecek en net cevap, daha ziyade soru “günümüze kadar kaç tane din gelmiştir?” sorusunun cevabı bahsi geçen sorunun cevabı niteliğindedir. Çünkü dini ortaya çıkaran insan bir güce ihtiyaç duymuştur. Bahsi geçen güce ulaşmanın yolunu da çeşitli dini ritüellere başvurarak bulmuştur. İlerleyen yazılarımızda dinlerde var olan büyü çeşitleri konusundan daha ayrıntılı bir biçimde bahsedeceğiz. Ancak bu yazımızda büyü nasıl yapılır ve insan büyüye neden ihtiyaç duyar sorularının cevaplarını vermeye çalışacağız.

BÜYÜ NASIL YAPILIR?

Büyü ilmi oldukça ayrıntılı ve zahmetli süreçlerden oluşmaktadır. Bu süreçler bazen saatler bazen aylar bazen de yıllar alabilmektedir. Büyünün çeşidine bağlı olarak bu süre kısalıp uzayabilmektedir. Büyünün çeşitleri başlı başına bir konu başlığı olduğu için “Nasıl Büyü Yapılır?” başlığı altında bu konuya değinilmeyecektir. Büyüde kullanılan metoda göre büyünün yapılış şekli değişiklik gösterebilmektedir.Bugün halk arasında bağlama büyüsü, ayırma büyüsü, aşk büyüsü, bereket büyüsü, olarak adlandırılan büyüler bilinir. Büyü yaptırmak isteyen kişinin ve büyüye maruz kalmasını istediği kişinin adı, soyadı, doğum tarihi (gün, ay, yıl, saat), anne ve baba adı ve son olarak aynı bilgiler büyü yaptıran kişiden de alınarak işlemlere başlanabilmektedir. Bugün internette sıklıkla karşılaşılabilen evde büyü yapma, evde bağlama büyüsü yapma gibi yöntemler de tam olmamakla birlikte ufak çaplı da olsa etki gösterebilmektedir. Bu tür büyülerde net ve etkili sonuçlar alabilmek için büyü yapan hocalar öncelikli olarak alanında uzman medyumlara başvurması gerekmektedir.

İNSANLAR BÜYÜYE NEDEN İHTİYAÇ DUYAR?

Yazımızın başında da söylediğimiz gibi insan doğal dünya akışında değişiklikler yapmak istediği ancak kendi istediği yönde olayların seyrini değiştiremediğinde büyü ve türevleri işlemlere başvurabilmektedir. Kişiler, kısmet açma, zengin olma, başarıya ulaşma, sevdiğine kavuşma ve sıkıntılardan arınma gibi konularda büyü yapan hocalar ile çalışır. Kişinin kendi elinde olmayan durumları şekillendirme ve kendi isteği doğrultusunda evirme arzusundan dolayı büyüye ihtiyaç duyabilmektedir. Bu ve benzer sebepler kişinin yetişmiş olduğu kültürle de harmanlanarak büyünün ve büyü kültürünün günümüze kadar gelmesini sağlamıştır.