Bu yazımızda siz değerli okurlarımıza medyum konusundan bahsetmeye çalışacağım. Şayet günümüzde kendine medyum diyen birçok dolandırıcı ve cahil bulunmaktadır. Bende bu konuya açıklık getirmek adına böyle bir makale yazmaya karar verdim. Çünkü medyumluk hakkında birçok makale var ancak derinlemesine ve kapsamlı makale sayısı az. Medyum ile alakalı olan makalelerin büyük bir kısmı da uydurma ve yalan bilgilerle dolu. Makalemizde medyumluk hakkında birçok şeye değineceğim, bahsi geçip bilgi vereceğim konular;Medyum nedir, neler yapar, medyum kime denir, medyumluk tarihi, medyumların yaptıkları işlemler, medyum çeşitleri gibi birçok konuda sizlere bilgi aktarmaya çalışacağım. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan medyum nedir ile konumuza girelim.

Medyum nedir?

Medyum, Allah tarafından özel yetenekler ve ilimler ile donatılmış kişilerdir. Onlarda Allah’ın bir kuludur ancak bazı yönlerden gelişmiş özellikleri vardır. Hayatında sıkıntı yaşamış insanlara yardım etmek için ellerindeki bu yetenek ve ilmi kullanırlar. Bu ilim ve yeteneklerinin yanı sıra kendilerini diğer dinlere ve kültürlere ait bilgileri ilimleri katarak işlem kapsamını geliştirebilirler. Müslüman bir medyum çoğu işleminde rahmani ve müslümanlık kaynaklı işlemleri tercih etseler de bazı istisnai durumlarda diğer dinlerde bulunan işlemleri yeniden düzenleyerek kişilerin amaçlarına ulaşmaları için kullanırlar. Başka dinden işlemleri bazen kullanacağı varlığın o dine mensup olmasından dolayı değiştirirken bazı durumlarda tek tercih edilebilecek işlem diğer dinlere ait işlemler olabilmektedir. İslami medyumlar bu konuda gördükleri eğitim ve ilimleri eşiğinde o işlemi bir şekilde islam eşliğinde kullanmaya, gerekirse işlemi modifikasyona uğratmaya çalışırlar.Medyumlar dünya kültürünün her bölümünde bulunmaktadırlar. Her kültürde ve dinde medyumun anlamı farklılık gösterir. Kimi yerde şamanizm ile daha iç içe bir işlemdir, kimi yerde gelecek hakkında bilgi vermek amacıyla işlemler yaparlar, kimi yerde ölülerle iletişimi geçerler, kimi yerde medyumlar kötü ruhların tespitini ve o ruhlardan korunmayı sağlarlar. Ancak her türlü kültürde medyum anlayışı vardır.

Medyumlar neler yaparlar?

Bu konu hakkında kesin ve net bir cevap vermek mümkün değildir. Her medyumun bir ilmi ve bu ilmin bir seviyesi vardır. Her medyum bu seviye eşiğince işlemler yapabilir ancak medyumlar sıkıntı çeken kişilerin sıkıntısının ne olduğu fark etmeksizin her şekilde, her türlü sıkıntının çözümünde insanlara yardımcı olurlar.

Medyum kime denir?

Medyumluk mesleğini icra eden ve kişilerin sorunlarını çözüme ulaştıran kişilere denir. Medyumluk konusunda falcıların oluşturduğu yanlış bir algı bulunmaktadır ki buna da değinmek isterim.Medyumlar falcı değildirler, falcılar kendilerine medyum diye diye insanların aklına medyum eşittir falcıyı kazıdılar. İslam dininde medyumlar geleceği bilen ve fal bakan kişiler değillerdir. Diğer kültürlerde medyumlar fal bakıp gelecek hakkında bilgi verebilmektedirler ancak bizim kültürümüzde medyumların fal ve falcılık ile alakası yoktur. Falda ana amaç gelecek hakkında kehanetlerde bulunmaktır. Bu kehanetlerin gerçek olma ihtimali vardır ancak falda ana amaç geleceği öğrenmek değil, eğlenmektir.Medyumlar ise falcıların aksine geleceği bilmezler, gaybı Allahtan başka kimse bilemez. Medyumların kullandıkları bazı yöntemleri ile gelecekte neler olabileceği hesaplanabilir. Bunu cinler sayesinde yaparlar. Bu yaptıkları işlemin adı bakımdır ve cinlere bazı ihtimaller sorulur ve olursa kişinin hayatında neler olacak diye sorulur. Cinler kendi hesaplama ve insanları okuma yetenekleri ile kişinin yaptıklarının sonucunda neler olacağını, ne yapması gerektiğini söyleyebilir. Bu gelecekten haberdar olmak değildir. Örneğin iki araba son hızla aynı şeritten birbirine yaklaşıyorsa herkes kaza olacağını söyleyebilir. Cinlerin yetenekleri de gene aynı mantıkla çalışmaktadır. Ancak biraz daha komplikedir.  Fal bakma yöntemleri ve medyumların olacakları tahmin etme yöntemleri arasında benzerlikler kesinlikle yoktu. Yani falcı eşittir medyum yaftası doğru bir yafta değil, aksine hatalı bir yaklaşımdır.

Medyumluk Tarihi

Medyumluk dediğimiz ve dini, paranormal araçları kullanarak insanların sıkıntılarını gidermek ve onlara yardımcı olmak dinler tarihinin ilk yıllarına kadar dayanmaktadır. Dinler tarihinin ilk dinlerinden sayılabilecek şamanizm ile medyumluk kültürü dünyaya yayılmıştır.Şamanizm de şamanlar dini ayinler ile kişilerin hastalıklarına çözümler bulmaya çalışıyor, tanrılarından bu konuda yardım istiyorlar, dua ediyorlar, ibadet ediyorlardı. Medyumluğun ilk çıkış noktasıda yine aynı benzerliklere dayanmaktadır. Dört büyük kitap ve peygamber gelmeden önce dünyanın neredeyse tamamında etkin olan baskın olan din şamanizm’di, sonrasında geçilen Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam medyumluk ile örtüşen ilimler ve bilgilere sahipti. Bu dinleri kabul eden topluluk ve kültürler, din ve kültürlerini harmanladılar. Her birinin kültüründe yıllar geçtikçe medyum algısı evrim geçirdi ve hepsinde farklı manaya gelmeye farklı işlemler uygulamaya, yapmaya başladılar. Kısaca kültürler sayesinde medyumluğun asıl halini asimile ettiler.

Medyumların yaptıkları işlemler

Medyumların yaptıkları işlemler saymak ile bitmez. Her medyumun ilmi ve bu ilmin yeterliliği vardır. Her medyumun yeterliliği farklıdır. Yani medyumların yaptıkları işlemlerin sınırı medyumlar ve medyumların ilim seviyesi ile ölçülebilir. Eğer yaptıkları işlemler ile kastedilen kişilerin ulaşmak istediği amaçlara ulaşmasını sağlayan dinsel araçlar ise bunlarında sayısı oldukça fazladır. En çok kullanılan beş aracı sayacak olursak tılsım, iksir, vefk, büyü, muska diyebiliriz. Bu beş araç gerekli dua ve malzeme varyasyonları ile kişilerin amaçlarına hizmet edebilmektedirler. Bunların yanı sıra daha birçok araç vardır ancak en çok kullanılan ve bilinen araçlar bunlardır.Medyumların yapması için en çok başvurulan, en çok yardım istenen konulara ve bu konularda alınan hizmetlere değinecek olursak; Bağlama büyüsü, geri getirme büyüsü, kısmet açma, koruma vefki, evlilik büyüsü, aşk büyüsü, bakımlar, bioenerji, kaşık büyüsü, nohut büyüsü, adet kanı büyüsü, göz bağlama büyüsü, canbar büyüsü, ceviz büyüsü, muhabbet eksiltme ve soğutma, ayırma büyüsü, soğutma büyüsü, huzur bozma büyüsü, huzur vefkleri, şans büyüsü, terfi vefki, tırnak büyüsü, dil bağlama büyüsü medyumların yaptıkları işlemler ve en çok tercih edilen işlemlerdir

Medyum çeşitleri

Makalemizin önceki kısımlarında medyumluğun dünyaya yayıldığını ve dünya çapında medyumların algılanış şeklinin farklı olduğunu, farklı görevleri olan farklı medyum sınıfları olduğunu söylemiştim. Makalemizin bu kısmında o sınıflara değineceğim.Diğer kültürlerde medyumlar ilk olarak iki farklı sınıfa ayrılırlar. Bu sınıfın ayrımı medyumların tezahürü ile ilgilidir. Bu iki sınıftan ilki zihinsel medyumlardır. Zihinsel medyumlar telekinezi, telepati, duru görü, bioenerji ve benzeri paranormal araçları kullanan medyum sınıfıdır. Kısaca ortada ruhsal bir irtibat bulunmamaktadır. Diğer sınıf ise zihinsel medyumlardır bu medyumlar varlıklarla iletişime geçebilen medyum sınıfına verilen isimdir.Bizim kültürümüzde medyumlar bu iki sınıfında yaptıklarını yapabilmektedirler. Bunu da bildikleri, öğrendikleri ve kendilerine öğretilen ilimlere borçludurlar.Bazı durumlarda medyumlar kişilerin idrak ve irade düzeylerini değiştirmeye yönelik işlemler yapabilmektedirler, bu durumlar kademeli olarak değişim göstermektedir. Örneğin ilk kademede yapılan işlemler sezgisel medyumluk olarak adlandırılır, sezgisel medyumlukta işlem yapılan kişinin idrak kabiliyeti yerindedir. İdrak ettiği şeylerin iradesinin onun elinde olduğunun farkındadır. İkinci kademede yapılan işlemler mekanik medyumluk olarak adlandırılmaktadır, kişinin idrak ve iradesini tamamen ele geçirir ve kişi ne olduğunun farkına varmaz. Üçüncü kademe medyumluk ise otomatik medyumluktur. Kişi yaptığı şeylere karşı idrak kabiliyetine sahiptir, ne yaptığının bilincindedir ancak iradesi kendi elinde değildir. İlerleyen zamanda sizlere medyum hakkında daha fazla bilgi vereceğim ve bu sayfa üzerinden daha çok açıklamada bulunacağım. Medyumlar hakkında öğrenmek istediğiniz ne varsa lütfen [email protected] adresinden bana iletiniz, bende sorularınızı cevaplamaya çalışayım.