Doğum gibi olaylar üzerine farklı anlamlar eklenerek kültürel bir durum oluşabilir. Bu durum toplumda anne, bebek ve akrabalarıyla alakalı toplumsal yapı içerisinde doğal karşılanır. Eskiden gelen kültürel etmenler değişikliğe uğrayarak ya da bazı durumlarda uğramadan günümüze kadar taşınmışlardır ve varlıklarını sürdürmektedirler. Bruhla göre imgeler, sürekli temsil ettiği ya da anımsattığı şeyler arasında zihin yoluyla kurduğumuz, gözlenen nedensiz bir ilişkiyi çağrıştırır. Zihniyetler hem mistik bir şekilde hem de görünemeyen varlıklara ulaşabilmek adına belirli bazı imgeleri kullanarak ulaşabileceklerini bilirler. Konya medyum olarak internette araştırma yapan ve hocalardan destek almak isteyen kişiler genellikle loğusa dönemindeki kadınları korumak için işlem istemektedirler. Ancak medyumlar sadece insanları koruma amaçlı işlemler yapmaz. Yaptıkları koruma işlemleri medyumdan medyuma değişmekle birlikte kimi zaman kişinin yastığının altında kuranı kerim veya muska konulmasını söylenebilmektedir. Yine Konya medyum diye aramalarla ulaşabileceğiniz medyumların kullandığı bir diğer koruma yöntemi ise Kuranı kerim, makas, iğne ve orak ile yapılmaktadır.

Büyülerden Korunma Yöntemleri

Yeni doğan bebeğin ve annenin korunması için yine Konya’da büyü bozan medyum hocaların uyguladıkları yöntemlerden biriside kırklı kadınların ziyarete gelmemesidir. Loğusa döneminde olan 156 kadından sadece altı tanesi koruma amaçlı işlemler yaptırmaktadırlar. Ancak loğusalık dönemi en çok dikkat edilmesi gereken dönemlerden birisidir. Yine Konya gerçek medyumların en çok önerdiği korunma yöntemlerinden biriside kurban adamaktır. Bu kurban törenleri ve sunaklar, yüzyıllar boyunca Selçuk medyumların kullandıkları ritüellerden birisidir. Sırf büyüden korunmak ve adak için keçi yetiştiriciliği yapılmaktaydı. Kutsal sayılan bu adaklara loğusa kadınların yaklaşmamaları gerekmekteydi. Kurban sunulan kümes hayvanları ise büyüden korunmak için değil derdi sıkıntısı olanların yaptıkları birer ayindir.

Büyü Metinleri

Siyaset adamı ve ünlü kumandan olarak anılan ve Hazbani kabilesine mensup Selahaddin Eyyübbi tarafından kurulan Eyyübiler Devleti 1138de Türk kumandan Zengi bin Aksungur ile birliktelik kurmuşlardır. Eyyübiler döneminde birçok büyü çeşitleri bulunmuş ve hala günümüzde kaynak olarak kullanılmaktadır. Ceviz büyüsü, kilit büyüsü, adet kanı büyüsü, nohut büyüsü ve Akdeniz büyüsü bunlara birer örnektir. Bu büyü çeşitlerini barındıran içerik hala gizemini korumakla birlikte tam bir kopyası kimsenin elinde tek bir kopya olarak bulunmamaktadır. Bu yüzden her medyum kendisine ait yöntemle geri getirme büyüsü, bağlama büyüsü ya da aşık etme büyüsü yapmaktadırlar. Tek bir kopya olarak bulunmamasının en büyük nedeni ihmalkarlık ve insanların bu tür olaylardan korkmasıdır. Büyünün günümüzde hak ettiği değeri alamaması ise yine bu korkuyla örtüşmektedir.