KIRKLARELİ MEDYUMLARI

İnsan ömrü kısadır bu kısacık süreçte insanlar sıkıntılardan sıkıntılara dertlerden dertlere girer her biriyle boğuşur. Kimisi sıkıntılarının üstüne gider kimisi zamana bırakır kısaca herkes sıkıntı yaşar ve bu sıkıntının çözümü için bir şeyler yaparlar. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Kimi zaman insanlar sıkıntılarını çözmekten, sıkıntılarıyla uğraşmaktan bıkabilir. Veya sıkıntının çözümü kendilerinin yapabileceği bir şeye bağlı değildir. Durum böyle olunca farklı arayışlara girerler ve medyum aramaya koyulurlar. Bu arayış esnasında şehir bazlı aramalar yaparlar yani Kırklareli Medyum gibi, bu tarz aramalar yani kişinin bulunduğu şehir için yapılmış aramalar gereksizdir bunun nedenini, gereksizliğini yazımızın ilerleyen kısımlarında açıklayacağım. Ancak öncesinde medyumlar ve yaptıkları hakkında kısaca bir bilgi geçmek istiyorum. İlk olarak medyumluğun tanımı sonrasında yaptıkları ve yaptıkları şeyi nasıl yaptıklarını anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan konumuza geçelim ve medyumluğun tanımı ile başlayalım.

KIRKLARELİNDE DERİN HOCALAR

Medyumlar kendilerini dini konuda geliştirmiş, özel yetenek ve bilgi sahibi kimselerdir. Bu kişiler Allah tarafından ilim ile müjdelenmiştir. İlimleri ile birlikte yetenekleri ve bilimsel gelişmişlikleri de vardır. Medyumlar bu ilmi, bilgiyi, bilimsel yeterliliklerini ve yeteneklerini kullanarak kişilerin yaşadıkları sıkıntıları gidermeye çalışırlar. Medyumluğun kabaca tanımı bu şekildedir dersek yanlış olmaz. Medyumların insanların sıkıntılarını gidermek için kullandığı ilimler Havas İlmi ve Ledün İlmidir. Bunları en etkin şekilde kullanmak için ise paranormal ve dinsel araçlar dediğimiz nesneleri kullanırlar. Bunlar vefk, muska ve büyü tarzı nesnelerdir. Bu tarz nesnelerin çalışama mantığıysa insan gözünden saklanan dünyaya etki ederek değişimler uygulanması ve bizim yaşadığımız dünyada yansımalar oluşturması bu şekilde istenilen sonucun elde edilmesi diyebiliriz.Medyumların yardım ettikleri konuların ise bir sınırı yoktur. Sıkıntı yaşadığınız herhangi bir konuda medyumlara başvurarak yardımlarını isteyebilirsiniz. İşinde uzman medyumların ellerinden geleni yaparak sizlere destek sunacaklardır. Kırklareli medyum konusuna geri dönecek olursak yazımızın başında belirttiğimiz gibi bu tarz aramalar gereksiz aramalardır. Bu tarz yapacağınız aramalar gereksiz çaba sebebidir. Az önce belirttiğim gibi medyumların yaptıkları işlemler diğer alemlerde etki oluşturarak bu dünyada yansımalar yapmaktadır. Bu sebeple kendi şehrinizde medyum aramanıza gerek yoktur. Medyumların konumu bulunduğu bölge her ne olursa olsun sizlere yardım edip destek verebilirler. Bu sebeple Kırklareli geri getirme büyüsü yapan medyum tarzı aramalar yerine en iyi medyum, en başarılı medyum, Türkiye’nin en iyi medyumu tarzı aramalar sizler için daha başarılı sonuçlar sağlayabilecektir.