AŞK BÜYÜSÜ YAPIMI

Aşk büyüsü yapımı eski kadim topluluklardan bu yana en çok başvurulan büyü olması sebebiyle oldukça farklılaşmış ve derinleşmiş bir büyü ilmidir. Özellikle internetin yaygınlaşmasıyla çok sayıda yalan bilgiyle kirletilmiş bir ilimdir. Bu ilmin gerçeğine ulaşmak her insana nasip olmaz ve kötü amaçla kullanılabilme ihtimali göz önünde bulundurulursa nasip olmamalıdır.

Aşk büyüsü yapacak kişinin özellikleri

Aşk büyüsü yapacak kişi mutlaka gerekli vefk bilgisine sahip, bade sahibi ve önemli bir hocadan el alarak bu ilmi öğrenmiş olmalıdır. Çünkü büyü ilmi diğer ilimler gibi kitaplardan okuyarak, birilerinden duyularak yerine getirilebilecek bir ilim değildir. Aşk büyüsü yapımı konusununda diğer her büyü gibi yapana, yaptırana ve yapılana etkileri vardır. Bu etkilerin en zararsız hale gelmesi için mutlaka bilen birisi tarafından yapılmalıdır.Aşk büyüsünü yapan medyum hocanın geçmişi ve mümkünse yaptığı işler iyi bilinmelidir. Büyü ilmine vakıf olduğunu söyleyen herkes her zaman doğruyu maalesef söylemiyor günümüzde. Aşk büyüsü yapan medyum büyü yaptıran kişinin hem istekliliğini anlamak hem ulaşması zor malzemelere ulaşmak için hem de ayırdığı vakit ve bilgisi için karşılığında maddi bir şey istemek zorundadır. Bu çok eski kadim toplumlarda da böyleydi. Bazı büyüler karşılığı tavuk, değerli taş, çuval pirinç gibi şeyler verilirdi. Günümüzde bunu insanların hayalleriyle, duygularıyla oynamak için kullanan şarlatanlar maalesef mevcuttur. Bu gibi insanlara çok dikkat edilerek aşk büyüsü yapacak medyum bulunmalıdır.

Aşk büyüsü yapan günaha girer mi?

  Sadece aşk büyüsü için değil tüm büyüler için en çok sorulan soru budur. Eğer yapılış amacı kötü değilse ve kötücüllerle işbirliği içermezse caiz olduğu bilinmektedir. Öyle ki Osmanlı zamanında padişahların dahi başvurduğu bir işlemdir büyü.Aşk büyüsü de sevenleri kavuşturmak, dinimizce farz sayılan evliliğe hizmet etmek gibi kutsal amaçlarla yapılmaktadır. Bu nedenle caiz ve zararsız bir işlemdir. Fakat pek tabii özellikle dikkat edilmesi gereken husus kötücüllerden zarar görmemektir.

Aşk büyüsü musallata sebep olabilir mi?

Musallat vak’alarıyla da benim gibi medyumlar oldukça sık karşılaşmaktayız. Bu gibi durumların oluşması aslında sanıldığı kadar kolay olmamakla birlikte bilgisizce yapılan büyülerde maalesef karşılaştığımız bir durumdur.Aşk büyüsünde aşk büyüsü yapan hocalar veya yapılan kişiye musallat olunması durumu genelde bu kişilerin itikakında bozukluk olmasından kaynaklanır. Çünkü itikakı eksik olan kişilere yardım amaçlı gönderilen cinlerle alemler arası bir kapı da açılır. Bu kapıdan kötücüllerin o kişiye ulaşması kolaylaşır. Bu tarz durumlarla karşılaşılmaması için bilen bir medyuma uygulama yaptırılmalı ve medyum eğer gerek görüp o kişiye bazı ödevler verirse mutlaka bunlara uyulmalıdır. Ödevlere uyulduğu halde musallat gibi bir durumdan şüphe ediliyorsa da hemen uzman ve güvenilir aşk büyüsü yapan hocalar ile görüşülmelidir.