AŞK BÜYÜSÜ YAPANLAR

Aşk büyüsü, insanların medyumlara yüzyıllardır en çok başvurma sebebidir. Öyle ki en çok çeşidi olan ve nesillerdir bizlere aktarılan kadim büyü kitaplarında en çok yer kaplayan büyü konusu aşktır. Bunun sebebi de aşkın tek bir insana bağlı olmayan derinlikli bir duygu durumu olmasıdır. Ve insanın var oluşunun temeli olan aile kavramının da temelinde aşk duygusunun yatmasıdır. Bu nedenle insanların hayatında aşk bu denli büyük bir yer kaplamaktadır.Fakat bu kadar önemli bir konuda büyü yapmak içinde gerekli geçerliliğe sahip olunmalıdır. Aşk büyüsü yapan medyumlar tarafından yapılmayan yada hiçbir temele oturmayan adına büyü denen uygulamalarla hiç bir yere varılamaz. Hatta istenilen sonuçların tam tersi olabileceği gibi tasalluta dahi sebep olunabilmektedir.

Aşk Büyüsü Yapan Medyum Hocaların Özellikleri

Aşk büyüsü uygulamalarını yapabilmek için yapılacak büyünün türü çok önemlidir. Öyle ki ak büyü dediğimiz daha iyi amaçlarla yapılan ve temiz araçlarla yapılan ve iyicil cinlerden yardım alınarak yapılan büyüler mevcuttur. Fakat sanki bu tarz büyüleri yapmanın hiçbir sıkıntısı olamazmış gibi yansıtılmakta ve pek çok gencimiz kulaktan dolma bilgilerle bu tip büyüleri yapmayı deneyerek kendi hayatlarını büyük sıkıntılara sokmuştur.Fakat kırmızı ve kara büyü olarak da aşk büyüleri vardır. Ve bu tür büyüler direk kişinin bilincine müdahale içerdiği için oldukça dikkatli yapılmalıdır. Öyle ki yanlış yapılması sonucu aşık edilecek kişinin akli dengesini tehlikeye atabilir, beden bütünlüğüne zarar verebilirsiniz. Bu sebeple ısrarla siz denemeyin ve mutlaka işinde uzman aşk büyüsü yapan hocalar ile çalışın diyoruz.

Aşk Büyüsü Yapanlar Ve Beden Ötesilikleri

Öncelikle bir aşk büyüsü yapanlar arasında olmak ve uygulamanın kesin sonuç verebilmesi için bedensiz varlıklardan yani cinlerden yardım almak gerekmektedir. Ve bildiğimiz dünyanın dışından olan bu varlıkların yardımına başvurmak her beşer için uygun bir yol değildir. Çünkü tıpkı biz insanlar gibi onlarında nefsi ve sınavı vardır kısacası; bazıları iyilik için bizlere yardım ederken bazıları eğlenmek için ve kötülük için bizlerle iletişime geçer. Bu nedenle onlardan nasıl ve hangi noktalarda yardım alması gerektiğini aşk büyüsü yapan hocalar tarafından yapılması oldukça elzem bir meseledir.Uygulamalar sırasında yapılacak tılsım ve dualar herkeste (tam uygulasa dahi) geçerli olmayacaktır. Çünkü halk arasında el verme ya da bade alma olarak bilinen bir yolla benim gibi insanlara bu yetenek diğer insanlara yardım edebilmemiz için yüzyıllardır verilmektedir. Bir nevi aşk büyüsü yapan medyum olmak bedensiz varlıklar ve maddi varlıklar arasında köprü kurmak onların birbirlerine yardım edebilmelerini sağlamak için vardır. Bu nedenle bu tarz konular bilen birine bırakılmalıdır.