Doğum gibi olaylar üzerine farklı anlamlar eklenerek kültürel bir durum oluşabilir. Bu durum toplumda anne, bebek ve akrabalarıyla alakalı toplumsal yapı içerisinde karşılanır. Eskiden gelen kültürel etmenler değişikliğe uğrayarak yada bazı durumlarda uğramadan günümüze kadar taşınmışlardır ve varlıklarını sürdürmektedirler. Bruhl’a göre imgeler, sürekli temsil ettiği yada anımsattığı şeyler arasında zihin yoluyla kurduğumuz, gözlenen nedensiz bir ilişkiyi çağrıştırır. Zihniyetler hem mistik bir şekilde hemde görünemeyen varlıklara ulaşabilmek adına belirli bazı imgeleri kullanarak ulaşabileceklerini bilirler. Konya medyum hocalar genellikle loğusa dönemindeki kadınları korumak için yastığın altında kuranı kerim veya muska konulmasını söylemektedirler. Yine Konya medyum diğer bir korunma yöntemleri ise Kuranı kerim, makas, iğne ve orak ile korunacaklarını düşünmektedirler.

Büyülerden Korunma Yöntemleri

Yeni doğan bebeğin ve annenin korunması için yine Konya medyum hocaların uyguladıkları yöntemlerden biriside kırklı kadınların ziyarete gelmemesidir. Loğusa döneminde olan 156 kadından sadece altı tanesi koruma amaçlı işlemler yaptırmaktadırlar. Ancak loğusalık dönemi en çok dikkat edilmesi gereken dönemlerden birisidir. Yine medyumların en çok karşılaştıkları korunma yöntemlerinden biriside kurban adamaktır. Bu kurban törenleri ve sunaklar, yüzyıllar boyunca Selçuk medyumların kullandıkları ritüellerden birisidir. Sırf büyüden korunmak ve adak için keçi yetiştiriciliği yapılmaktaydı. Kutsal sayılan bu adaklara loğusa kadınların yaklaşmamaları gerekmekteydi. Kurban sunulan kümes hayvanları ise büyüden korunmak için değil derdi sıkıntısı olanların yaptıkları birer ayindi.

Büyü Metinleri

Siyaset adamı ve ünlü kumandan olarak anılan ve Hazbani kabilesine mensup Selahaddin Eyyübbi tarafından kurulan Eyyübiler Devleti 1138’de Türk kumandan Zengi bin Aksungur ile birliktelik kurmuşlardır. Eyyübiler döneminde bir çok büyü çeşitleri bulunmuş ve hala günümüzde kaynak olarak kullanılmaktadır. Ceviz büyüsü, kilit büyüsü, adet kanı büyüsü, nohut büyüsü ve akdeniz büyüsü bunlara birer örnektir. Bu büyü çeşitlerini barındıran içerik hala gizemini korumakla birlikte tam bir kopyası kimsenin elinde tek bir kopya olarak bulunmamaktadır. Bu yüzden her medyum kendisine ait yöntemle geri getirme büyüsü, bağlama büyüsü yada aşık etme büyüsü yapmaktadırlar. Tek bir kopya olarak bulunmamasının en büyük nedeni ihmalkarlık ve insanların bu tür olaylardan korkmasıdır. Büyünün günümüzde hak ettiği değeri alamaması ise yine bu korkuyla örtüşmektedir.